окна фотограф html php памятники знакомства

про КВЕСТ

Швидкий темп розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та зміна системи освіти вимагає створення нових інноваційних форм навчання. Викладач повинен використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, розвивати професійні компетенції, допомагати учням розуміти інформацію, а не зазубрювати, перебувати в творчому пошуку.

Впровадження інноваційних засобів в навчально-виховний процес сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості учнів і викладачів, розвитку компетенцій і є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і розв`язувати поставлені задачі є методика веб-квестів.

Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. Навчання повинне бути розвивальне в плані розвитку самостійного критичного і творчого мислення. З цією метою багато викладачів (вчителів) вже давно використовують проектну технологію, залучаючи ресурси мережі Інтернет. Але велика кількість інформації в мережі і її якість не тільки не спрощують процес роботи над проектом, а й ускладнюють його. Одне з можливих варіантів розв'язання проблеми це технологія веб-квест.

Веб-квест - один з найбільш ефективних компонентів системи безперервної освіти XXI століття. Він успішно формує універсальні навчальні дії, може виконувати профорієнтаційну функцію, дозволяє відстежувати і коригувати міжпредметні освітні результати.

Не секрет, що більшу частину необхідної інформації користувачі шукають саме в Інтернеті, витрачаючи при цьому багато часу, і в підсумку не завжди отримують відповіді на свої запитання. Це стало поштовхом до створення веб-квестів як інноваційної форми навчання.

Веб-квест дозволяє:
  •   здійснювати пошук інформації в Інтернет, яку доручає учням викладач;
  •   розвивати мислення учнів на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації;
  •   розвивати комп'ютерні навичок учнів і підвищувати їх словниковий запас;
  •   заохочувати учнів навчатися незалежно від викладача;
  •   розвивати дослідницькі і творчі здібностіучнів, підвищувати особистісну самооцінку.

Крім того, веб-квест може успішно виконувати і професійно-орієнтаційну функцію: спробувавши себе в будь-якої ролі, учень може визначитися з подальшим вибором професії.

Оскільки в технології веб-квестів вже спочатку закладено діяльнісний підхід, цілком зрозуміло, що при виконанні завдань учні не отримують ніяких готових відповідей, а самостійно вирішують поставлену перед ними задачу, що допомагає:
  •   організувати активну самостійну або групову пошукову діяльність;
  •   розвивати творче мислення і навички вирішення проблем;
  •   здійснювати індивідуальний підхід до учнів;
  •   тренувати розумові здібності.

Веб-квести вже тривалий час активно застосовуються в середній школі, та ПТНЗ при вивченні загальноосвітніх предметів та інформаційних технологій, а от при вивченні технічних та спеціальних дисциплін поки-що не знайшли широкого застосування.

Тому виникла ідея квесту, який дозволить поєднати гру та професійне навчання, тобто створити професійно орієнтовану гру яка зацікавить учнів та підвищить інтерес до вивчення спеціальних дисциплін, засвоєння програмного матеріалу та професійних навичок, підвищить їх інтерес до навчання та обраної професії.

Навчальні предмети, що інтегруються в проекті:
  •   спецтехнологія;
  •   правила дорожнього руху;
  •   інформаційні технології.

Веб-квест найкраще підходить не як тематичне чи підсумкове оцінювання (хоч може ефективно застосовуватися і в цій ролі), а як метод визначення слабких сторін та "пробілів" в знаннях учнів, або рейтингового оцінювання.

Веб-квести добре підходять для роботи в міні-групах, однак існують і web-квести, призначені для роботи окремих учнів.

Веб-квест може стосуватися одного предмета або бути міжпредметним. Дослідники відзначають, що в другому випадку дана робота ефективніша. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметних.

В даний час в різних сферах діяльності відчувається брак фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючі проблеми, робити це за допомогою Інтернету. Тому робота учнів в такому варіанті проектної діяльності, як веб-квест, урізноманітнює навчальний процес, зробить його живим і цікавим. А отриманий досвід принесе свої плоди в майбутньому, тому що при роботі над цим проектом розвивається ряд компетенцій:
  •   використання ІТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, флеш-роликів, баз даних і т.д.);
  •   самонавчання і самоорганізація;
  •   робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль);
  •   вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
  •   навички публічних виступів (обов'язково проведення передзахистів і захистів проектів з виступами авторів, з питаннями, дискусіями).

Підвіска автомобіля

забезпечує пружний зв’язок рами або несучого кузова з осями (мостами) автоиобіля. Підвіска гасить коливання кузова, що виникають при русі автомобіля, пом’якшує й поглинає удари коліс від нерівності дороги, тим самим, забезпечуючи більший комфорт водієві і пасажирам, збереження вантажів та експлуатаційну безпеку автомобіля

МАСТИЛО В АВТО

Порядок заміни масла в двигуні і строки безпосередньо залежать від таких факторів:
Частота використання автомобіля. Середній кілометраж становить близько 15.000 км. в рік для легкового авто;
Географічні умови експлуатації. Спекотний, холодний, помірний клімат;
Якість палива. Низькооктанове або високооктанове;